Nieuwsbrieven senioren

Bericht van het bestuur

Beste leden,

Wij hebben, zoals vrijwel alle tennisverenigingen, helaas ook een terugloop van het aantal leden bij de junioren én de senioren. Wij proberen al enkele jaren samen met alle commissies deze neergaande spiraal te doorbreken, maar tot nu toe met onvoldoende resultaat. Door het afnemende aantal senioren komt er meer druk op onze schouders en dat wil zeggen dat we met zijn allen een stapje extra moeten doen om onze vereniging draaiende te houden. Op korte termijn heeft dit gevolgen voor de bardienstplanning. Om voldoende draagvlak te hebben en te houden moeten wij structureel ons ledenaantal op peil zien te houden.

Onze bar is onze levensader om alles up to date te houden en daarmee bedoelen wij het onderhoud aan de banen, hekwerk, paviljoen, de vervanging van de banen over enkele jaren en een grondige renovatie / opknapbeurt van de kleedlokalen, douches, wc’s en kantine. Om onze bar draaiende te houden bij de competities / toernooien / clubkampioenschappen enzovoort hebben wij geen andere keus dan het aantal bardiensten per persoon per jaar te verhogen naar 2 ½ = 5 bardiensten in 2 jaar  en misschien moet dit zelfs naar 3 bardiensten per jaar afhankelijk van het aantal leden in de komende jaren.

Wij als bestuur zijn druk om acties voor te bereiden om leden te behouden en nieuwe leden binnen te halen. Jullie allen kunnen hier ook aan meewerken door mensen in je eigen omgeving enthousiast te houden en te maken voor de tennissport, zodat ze lid blijven of lid worden van onze mooie vereniging. 

Bovendien willen wij jullie vragen, jullie ideeën en suggesties mbt ledenbehoud en – werving aan ons door te geven, want met z’n allen hebben we meer ideeën dan wij als bestuur alleen. Probeer deze ideeën zo concreet mogelijk te maken en ook na te denken over hoe deze zo praktisch mogelijk zijn uit te voeren. Het in onze ogen beste/best uitvoerbare idee zal worden beloond met een gratis lidmaatschap voor één jaar. 
Stuur jullie ideeën vóór maandag 25 februari aan : secretariaat@tvdezoetsmeer.nl

Wij gaan ons hier in de bestuursvergadering van woensdag 27 februari over buigen en zo mogelijk een besluit over nemen. We gaan dit dan direct aan jullie bekend maken, zodat jullie samen met ons potentiële kandidaten over de streep kunnen trekken om lid te worden. 

Op woensdag 13 maart om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daarin willen we de plannen voor de komende jaren toelichten en tevens de winnaar bekend maken. 

Wij kunnen het niet alléén, wij hebben jullie hulp hier echt bij nodig.

Louis van de Groes
Voorzitter TV De Zoetsmeer 

« Terug