Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van je lidmaatschap bij TV de Zoetsmeer kan alleen via e-mail naar [email protected]

Het opzeggen (met ingang van het volgende kalenderjaar) van een lidmaatschap dient voor 31 december bij de ledenadministratie te worden ingediend. Voldoe je hier niet aan dan ben je de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd. Een opzegging van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar leidt niet tot een geheel of gedeeltelijke restitutie van de contributie.