Sponsorvoorwaarden TV Zoetsmeer

Sponsoring van de TV Zoetsmeer kan op verschillende manieren gebeuren, waarvoor het volgende aanbod is ontwikkeld:

1.       Plaatsing van een advertentie in ons clubblad, dat twee maal per jaar verschijnt, te weten in het voorjaar en in het najaar. De

        advertenties hebben een afmeting van 1/3 pagina (A4-formaat). Kosten van de advertenties: EURO 25.
2.       Hangen van een reclamebord langs de banen. De borden hebben een afmeting van 2 meter bij 0,75 meter en worden vervaardigd
        van weerbestendig materiaal. Kosten EURO 175 per jaar inclusief de plaatsing van 2 advertenties in het clubblad. Het
        aanbrengen van een reclamebord geschiedt voorts onder de volgende voorwaarden:
  • Een schriftelijk sponsorcontract van 3 jaar;
  • Aanschaf, bedrukking en plaatsing geschieden door de vereniging i.v.m. de uniformiteit op het tennispark;
  • De kosten van aanschaf, bedrukking en plaatsing komen voor rekening van de vereniging;
  • Het bord is eigendom van de vereniging.
Alternatief:
De kosten van aanschaf, bedrukking en plaatsing komen voor rekening van de sponsor en het bord is/blijft eigendom van de sponsor.
 
3.       Het ophangen van een winddoek achter de banen. Kosten EURO 275 per jaar inclusief de plaatsing van 2 advertenties in het
        clubblad. De kosten van aanschaf, bedrukking en plaatsing komen voor rekening van de sponsor. Het winddoek blijft eigendom
        van de sponsor.
 
Ter voorkoming van misverstanden en voor alle duidelijkheid: sponsors die kiezen voor de optie 2 danwel 3, hebben voorrang bij de plaatsing van een advertentie in het clubblad t.o.v. sponsors die enkel en alleen kiezen voor het plaatsen van een advertentie.
 
Mocht u onze vereniging op de aangegeven wijze of anderszins willen sponsoren, dan kunt u daarover contact opnemen met de sponsorcoördinator van de vereniging, de heer Joep Arts, telefoon: 0485 – 313864.
 
Wij hopen u als sponsor van de TV De Zoetsmeer te mogen begroeten.