Fair Play

Fair Play

Onze tennisvereniging is een gezellige en sportieve vereniging. We vinden het daarom ook belangrijk dat iedereen zich op en rond de baan eerlijk en sportief gedraagt. We volgen hiervoor de Fair Play gedragsregels van de KNLTB. De gedragsregels gelden voor iedereen: tennissers, toeschouwers, ouders, vrijwilligers, tennisleraren en het bestuur. Wil je weten wat Fair Play precies inhoudt? Kijk dan op de site van de KNLTB. Hier vindt je ook de gedragscodes die we volgen bij onze vereniging: de algemene gedragscode en de gedragscode voor vrijwilligers.