Sleutels kantine

Sleutels van de kantine kunnen bij een van de bestuursleden opgehaald worden.

link naar overzicht bestuursleden TV de Zoetsmeer