Geschiedenis tennisvereniging TV Zoetsmeer te Haps

De tennisvereniging werd opgericht in 1961. Grote activist in die jaren was de huidige ere-voorzitter Ted Verschuren Sr. De eerste ledenvergadering werd gehouden op 27 april 1961 in Hotel De Zwaan. In mei 1962 waren de banen gereed en vanaf dat moment kon er in Haps worden getennist op 2 gravelbanen zonder verlichting gelegen aan de Zoetsmeerweg. In het begin van de jaren 70 telde de vereniging 40 seniorleden en 15 juniorleden.

In 1970 nam Ted Verschuren afscheid als voorzitter van de vereniging. Het onderhoud van de banen werd door en voor rekening van gemeente uitgevoerd. Een eenvoudig houten barak deed dienst als kleedruimte.  Om de leden ook in de winterperiode iets te bieden werd in 1970 besloten tot een fusie met de tafeltennisvereniging HATAC. Zo ontstond de tenniscombinatie Haps, waarvan  Martin Smits voorzitter werd. Onder zijn leiding en de landelijke toename van de populariteit van de tennissport, groeide de vereniging verder. Er werd deelgenomen aan competities, de zelfwerkzaamheid van de leden werd ontwikkeld en het ledenaantal nam toe tot 100 in 1975. In 1978 gingen HATAC en de TV Zoetsmeer ieder weer hun eigen weg.

De accommodatie werd verbeterd. Er kwam een stenen paviljoen. Er werd een oefenmuur gebouwd en de gravelbanen werden voorzien van een sproei-installatie. Uit eigen middelen werd een lichtinstallatie aangeschaft. De gerenoveerde accommodatie werd in april 1978 door de burgemeester van Haps feestelijk geopend en het tennispaviljoen kreeg de naam “Akkerwinde”.  De roep op meer banen wordt luider. In 1979 werd het aantal gravelbanen uitgebreid tot 4 en sloot de vereniging zich definitief aan bij de KNLTB. In 1980 werd het tennispaviljoen uitgebreid. In 1981 neemt Martin Smits afscheid als voorzitter. De vereniging telt dan ongeveer 200 leden.

Het park werd verder verfraaid met de aanleg van een parkeerplaats en een geluidswal langs de Zoetsmeerweg. Langs de tennisbanen worden coniferen aangeplant, de afrastering wordt gecompleteerd en de banen 3 en 4 voorzien van verlichting. Op 17 augustus 1985 werd het 25-jarig jubileum van de vereniging gevierd. Het paviljoen was voor die speciale gelegenheid “uitgebreid” met een tent. Onder voorzitterschap van Gerard Schoenmakers werd in 1989 baan 5 aangelegd, een kunstgrasbaan die op ludieke wijze werd geopend door burgemeester Berkhout.

Begin jaren 90 werden plannen ontwikkeld voor de aanleg van 4 nieuwe kunstgrasbanen en mogelijkheden onderzocht om rolstoeltennis in Haps mogelijk te maken. In 1993 – Theo Hendriks was toen voorzitter – werd met de gemeente afgesproken, dat zij zou zorgen voor de aanleg van 4 kunstgrasbanen en dat de vereniging zelf de opknap c.q. renovatie van het paviljoen voor haar rekening neemt. De aanleg van de nieuwe banen werd in 1994 gerealiseerd en de nieuwe kantine werd op 3 juni 1995 officieel en feestelijk geopend door de Cuijkse burgemeester Hendriksen. Haps maakte op dat moment deel uit van de nieuwe gemeente Cuijk.

In 2000 werd de vereniging geprivatiseerd en kwam helemaal los te staan van de gemeente. Vanaf die tijd werd onder voorzitterschap van Hans Peters verder gewerkt aan de verfraaiing van de accommodatie en werden via het jaarlijkse besturenoverleg de contacten geïntensiveerd met andere plaatselijke tennisverenigingen. Het paviljoen werd uitgebreid met een tweetal bergruimten en in 2007 werden alle banen voorzien van een nieuwe kunststoftoplaag. Sponsoring door het bedrijfsleven werd met succes geïntroduceerd, evenals de jaarlijkse verkiezing van de Vrijwilliger van het jaar.

Het 40-jarig bestaan van de vereniging werd uitbundig gevierd in 2001. De vereniging telde toen 188 seniorleden, 39 jeugdleden en 11 rolstoelers. Nadat de accommodatie op orde was, werd het accent gelegd op een verdere ontwikkeling van de activiteiten van de vereniging. Interne toernooien en trainingen namen toe. Grote open toernooien werden georganiseerd w.o. de Grand Slam samen met de andere Cuijkse tennisverenigingen, het Weementoernooi in het najaar en Nabuurstoernooi in het voorjaar, wintergrasbaancompetities etc. Contacten met de leden werden verbeterd met gebruikmaking van moderne communicatietechnieken (website en e-mail).

In 2011 bestond de vereniging 50 jaar.

Achtereenvolgens kende de TV De Zoetsmeer de volgende voorzitters:

  • Ted Verschuren: 1961 – 1970
  • Evert v.d. Hoogen: 1970 – 1972
  • Martin Smits: 1972 – 1981
  • Bert Noorbergen: 1981 – 1982
  • Gerard Schoenmakers: 1982 – 1990
  • Theo Hendriks: 1990 – 2000
  • Hans Peters: 2000 - 2009
  • Louis van de Groes: 2009 - 2021
  • Roel Wijntjes: 2021- heden